Oliefyr udskiftet med jordvarme og solceller i ældre hus fra 1930’erne

Situationen

Kristian og Dorte bor i et ældre Landhus 1930’erne. Bygningerne er delvist istandsat og efterisoleret. Deres Olie/brændekedel var brudt ned. De ønskede nu en mere tidsvarende og økonomisk varmekilde i stedet for den nuværende oliekedel. 

Huset er opvarmet med radiatorer i opholdsrummene og gulvvarme i badeværelse og bryggers.
Værkstedsbygning på ca. 50 m2 var opvarmet med radiatorer forsynet fra samme anlæg.

Husets indendørs temperatur er meget svingende på grund af brændekedlens varierende fremløbstemperatur. Huset var koldt om morgenen og om eftermiddagen når Kristian og Dorte kom hjem fra endt arbejdsdag. Ud på aftenen kunne temperaturen nemt komme op på 26-27 gr.

Tidligere varmeanlæg

Den tidligere løsning var baseret på et ikke kondenserende oliefyr samt et brændefyr placeret i værkstedsbygningen. Det varme vand blev opvarmet med olie og brænde i vintermånederne og i sommerhalvåret med El. I sommerhalvåret blev flisegulvene i badeværelset og bryggerset opvarmet med elektrisk gulvvarme.

Den årlige udgift til Olie, brænde, service og skorstensfejer beløb sig til 21.000,-
Den årlige udgift til EL beløb sig til 15.800,-

Løsning

I samråd med A/S Poul Larsen besluttedes det at vælge en løsning baseret på et Jordvarmeanlæg med en ydelse på 10 KW tilsluttet 2 akkumuleringstanke på hver 300 L. Begge koblet til et nyt solvarmeanlæg på taget. Således at solvarmen kan dække hele opvarmning og varmtvandsproduktion fra ca. maj til slut september.

Vi valgte at flytte varmeanlægget fra værkstedsbygning til stuehus, for at undgå energiforbrug til cirkulation af det varme vand på grund af en forholdsvis lang transport.
Til løsningen for Kristian og Dorte er der brugt i alt 500 meter jordvarmeslanger, nedgravet i 90 cm dybde.

I Værksteds bygningen blev radiatorerne erstattet med en Bosch EHP6 luft/luft varmepumpe. På taget af garagen samt stuehuset installerede A/S Poul Larsen solceller med en årlig produktion på ca. 11.000 KWh.

Forbrug og økonomi

Inden energirenoveringen:

Årlige omkostninger til EL : 7500 KWh a 2,11 = 15.800,-
Årlige omkostninger til brænde og Olie = 18.500,-
Årlige omkostninger til service og skorstensfejer 2.500,-
Ialt: 36.800,-

Kalenderåret 2013:

Årlige omkostninger til EL: 235 KWh a 2,20 = 517,-
Årlige omkostninger til brænde og Olie = 0,-
Årlige omkostninger til service: 1.200,- Ialt: 1717,-

Investering 

Merinvesteringen i forhold til installation af nyt oliefyr beløb sig til 250.000,-
Denne investering er således tjent hjem på ca. 7 år. Kristian og Dorte besluttede at indgå i virksomhedsordningen for solcellerne, i beregningen er ikke taget højde for de afskrivningsmuligheder Kristian og Dorte har benyttet sig af. Men de påvirker tilbagebetalingstiden i postiv retning.

Om samarbejdet med A/S Poul Larsen

“medarbejderne fra A/S Poul Larsen var meget grundige i at sikre, at vi fik den helt optimale energiløsning. Samarbejdet har fungeret fantastisk godt – og gør det fortsat via det årlige eftersyn på anlægget. Vores forventninger til komfort og økonomi er til fulde blevet indfriet. Vi er glade for at vi valgte A/S Poul Larsen, og vi giver dem vores varmeste anbefalinger” fortæller Kristian og Dorte.

Kontakt os

13 + 6 =