Håndværkerfradrag 2021

OBS! Det forventes, hvis kravet går igennem og partierne er enige, at håndværkerfradraget lukkes til april 2022. Skal du have håndværkerfradrag, skal arbejdet således være udført inden april 2022.

 

Du kan læse mere om håndværkerfradraget på SKATs side her >

Træk din håndværker fra i skat!

Som boligejer har du mulighed for at få håndværkerfradrag til bla. energiforbedringer og klimasikring. Håndværkerfradraget er blevet permanent fra 2018 og frem.

Har du spørgsmål vedr. håndværkerfradrag, er du velkommen til at kontakte os på 📞 57 80 90 81 eller info@as-pl.dk, så hjælper vi dig.

I visse tilfælde kan du trække udgifter til håndværkerarbejde fra, når du istandsætter din bolig. Beløbsgrænserne reguleres hvert år og du kan finde de gældende takster på Skat.dk

I 2021 blev der afsat 340 mio. kr. til at hæve loftet for håndværkerfradraget. Det betyder, at du som privatperson i 2021 kan få fradrag for op til 25.000 kroner af håndværkerens løn (inkl. moms). Skatteværdien på håndværkerfradraget bliver fortsat på 27%, men vær opmærksom på at det kan variere fra kommune til kommune.

Du kan ikke kombinere håndværkerfradraget med energitilskuddet og dermed ikke få fradrag for udgifter til arbejdsløn, som du har fået tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.

Håndværkerfradrag 2021 Taastrup Fjenneslev

Håndværksydelser som giver fradrag

Du kan søge håndværkerfradrag til energibesparelser, energiforsyning, klimasikring, andre grønne ydelser, bredbånd og tyverialarmer. Vi har plukket de aktuelle ydelser ud, som involverer el-installationsarbejde og som du kan få håndværkerfradrag for.

varmepumpe håndværkerfradrag Fjenneslev Taastrup
Energiforsyning:
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installering af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Installering eller forbedring af ventilationsanlæg

Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg. Håndværkerfradraget gælder ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

 

Energibesparelser:
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg

Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.

alarm håndværkerfradrag Fjenneslev Taastrup

Bredbånd og tyverialarm:

• Tilslutning til bredbånd (Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund og opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer). Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

• Installation af tyverialarm. Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.

Læs mere på skat.dk

Krav til betaling for at få håndværkerfradrag

Der er en række krav til betaling og dokumentation som skal opfyldes, før du kan regne med at få håndværkerfradrag:

 • Du får kun fradrag for arbejdslønnen inkl. moms (ikke for materialer)
 • Betalingen skal foregå elektronisk (fx dankort, MobilePay, netbank – ikke kontanter)
 • Gem dokumentationen for det udførte arbejde

For at få fradrag i 2020 for arbejde udført i 2020, skal du have betalt for arbejdet senest den 28. februar 2021. Betaler du det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.
Læs mere om betingelser og udbetaling af håndværkerfradrag

 

Ydelser der ikke giver håndværkerfradrag

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning til energiforbedringer
 • Udskiftning af faste belægninger med gennemtrængelige belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til el-biler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly

 

Hvem kan få håndværkerfradrag?

 • Du kan få håndværkerfradrag til følgende boligformer: Privatbolig – Sommerhus – Fritidsbolig – Ejerbolig – Lejebolig – Andelsbolig

Kravene er at du selv betaler for arbejdet, at du bor på adressen hvor arbejdet udføres og at arbejdet ikke betales via fx en fælleskonto.

Håndværksydelser som giver fradrag

Udgifter i form af arbejdsløn til installation af tyverialarmer fremover fratrækkes under det, der i folkemunde kaldes for håndværkerfradraget. På listen er også installation, reparation og udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Installation af varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion er også på listen over håndværksydelser som giver fradrag. Installation af jordvarme (hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange) står også på positivlisten.Se hele listen her ved SKAT

 

Få gode råd til Håndværkerfradraget

Hos A/S Poul Larsen er vi altid klar til at svare på alle dine spørgsmål om håndværkerfradrag og tilskudsordninger. Rådgivning og tilbud koster dig ikke noget! Kontakt os på 📞 57 80 90 81 eller info@as-pl.dk

Vi ser frem til at høre fra dig!

 

Kontakt os

3 + 7 =