Hotel Strandparken, udvidelse med 33 nye værelser

Byggeriet omfatter udvidelse af eksisterende hotel med 800 m2.

Ovenpå de eksisterende to etager bygges to nye etager i 2. Og 3. Sals Højde. Total entreprenør er Elindco A/S.
Hele opgaven blev udført på 4 måneder og samtidig var resten af hotellet i drift. A/S Poul Larsen har udført alle de nye installationer herunder vand, varme, afløb, ventilation, teknisk isolering, stærkstrøm, antenne og automatik herunder også brandautomatik.

På 3. Sal er etableret ny varmecentral/teknikrum med hovedtavle, blandesløjfer og det nye ventilationsanlæg der ventilerer de nye værelser. I kælderen er der ligeledes etableret ny varmecentral. Den eksisterende Gaskedel og vandvarmer er udskiftet til nyt og tidssvarende. Der er etableret nyt centralt udsugningsanlæg der betjener de eksisterende 33 værelser.

A/S Poul Larsen har udført følgende installationer

• Vandinstallationer
• Afløbsinstallationer
• Varmeinstallationer, radiatorer
• Ventilationsanlæg med en samlet ydelse på 4000 m3
• Udsugningsanlæg med en samlet ydelse på 1500 m3
• Nye zink tagrender og nedløb
• Teknisk isolering af installationer
• Elinstallationer, data og antenne
• 2 nye varmecentraler
• Kondenserende ELCO gasfyr med en effekt på 300 KW
• Varmtvandsbeholdere i alt. 3500 liter
• Slangevindere og stigrør til brandslukning

Kontakt os

13 + 1 =